OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov Liptovského Lyska

Registrácie v klube LL

Odchov v klube chovateľov Liptovského lyska k 31.7.2022

L.L. divosfarbený:                                   Jozef Červeň           20 ks

                                                                  Ivan Laco                 8 ks

                                                                 Robert Pavlík            8 ks

                                                                Ján Jaňák                  3 ks

                                                                 Spolu:                    39 ks
 

L.L. čierny :                                            Jozef Adamčík            3 ks

                                                           MCH Roman Lesňák    30 ks

                                                               Lýdia Ondíková        27 ks

                                                                Roman Cyrul             6 ks

                                                               Tadeáš Mikurda       19 ks

                                                                Miloš Bartoněk          4 ks

                                                                Ján Šiculiak               3 ks                                                                                           

                                                               Robert Pavlík             3 ks           

                                                              Jaroslav Sliačan         2 ks

                                                               Ján Jaňák                  1 ks         

                                                              Spolu:                      98 ks

L.L. divomodrý:                                   Ján Lamy                    8 ks

                                                             Jaroslav Kopáč            8 ks

                                                             Spolu:                        16 ks

L.L. modrý:                                           Ivan Laco                    5 ks

                                                             Jaroslav Sliačan          2 ks

                                                             Jaroslav Kopáč            6 ks

                                                             Spolu:                       13 ks

L.L.činčilový:                                    Anton Slebodník          45 ks

                                                           Jaroslav Kopáč              8 ks

                                                           Spolu:                          53 ks

KONTROLNÝ CHOV

L.L. činčilový :                                  Anton Slebodník          130 ks

                                                          Spolu:                          130 ks

REGENERAČNÝ CHOV

L.L  činčilový                                      Anton Slebodník          21 ks

L.L. modrý                                          Tomáš Barantal             5  ks

L.L. divosfarbený                              Ján Šiculiak                   2  ks

L.L. divomodrý                                   Jozef Červeň                 5 ks

                                                           Spolu:                           33 ks

Výskumný chov havanovité:
                                                             Miloš Batoněk               38 ks
                                                             Jozef Borončo                 7 ks
                                                             Laurinec Salva              12 ks
                                                            

                                                           Spolu:                              57 ks

 

Spracoval registrátor klubu L.L. Miloš Bartoněk.