OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov Liptovského Lyska

Registrácie v klube LL

Registrácie v klube Liptovský Lysko k 30.8.2021

Liptovský Lysko Divosfarbený (LL div):

chovateľ:   počet kusov:
p. Šiculiak S 6
p. Červeň S 7
p. Kopáč S 5
p. Ondrejka S 3
spolu:   S=21
 

Liptovský Lysko Divomodrý (LL dm):

chovateľ:   počet kusov:
p. Kopáč S 3
p. Lamy S 14
spolu:   S=17
 

Liptovský Lysko Čierny (LL č):

chovateľ:   počet kusov:
p. Šiculiak P 2
p. Slebodník S 7
p. Šiculiak S 4
p. Kopáč S 3
p. Adamčík S 4
Lesňák, mladý chovateľ S 25
spolu:   S=43 / P=2
 

Liptovský Lysko Modrý (LL m):

chovateľ:   počet kusov:
p. Kopáč S 5
p. Barantal P 2
spolu:   S=5 / P=2
 

Liptovský Lysko Činčilový (LL čin):

chovateľ:   počet kusov:
p. Slebodník P 12
p. Kopáč S 18
p. Šebest S 32
p. Slebodník S 100
spolu:   S=150 / P=12