OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov Liptovského Lyska

História

Medzi chovateľmi králikov je viac plemien ktoré sa na rôznych výstavách objavujú v neveľkom počte. Medzi nich patrí aj najmladšie slovenské plemeno Liptovský Lysko.Už v roku 1975 skrsla v hlave chovateľa Červeňa Jozefa z Vitališoviec myšlienka na vyšľachtenie nového plemená. Skúsenosti ktoré mal ešte z čias keď choval Nemecké obrovité strakáče a bol dlhoročný člen tohto klubu chcel využiť na vyšľachtenie nového plemená ktoré by vynikalo nezvyčajnou kresbou.            

Ako väčšina začiatkov aj nastúpená cesta ktorou sa uberal nebola spočiatku ľahká. Najprv sa pokúsil  vzájomným krížením Činčily veľkej a Holandského čierneho dosiahnuť základ novo šľachtenia ktorý by bol začiatkom vzniku nového plemená.Keďže bol problém splniť niektoré kritéria štandardu lebo základné kríženie viedlo k rôznym farebným mutáciám pri ktorom nebolo možné ustáliť jednotný farebný raz musel ísť inou cestou. Po počiatočných neúspechoch a sklamaniach keď mu poradily aj priatelia z radov chovateľov a posudzovateľov začala nová éra šľachtenia.                        

V roku 1993 mu bola králikárskou komisiou schválená žiadosť o novo šľachtenie. Ďalšie štyri roky neúspechov a sklamaní až kým sa mu nedostala do rúk odborná literatúra ,,Kralikárská genetika“od popredného odborníka na genetiku králikov Jaroslava Fingerlanda .Kto tu knihu pozná môže smelo povedať, že je to biblia genetiky. Po preštudovaní odborných článkov z knihy sa to rozbehlo správnou cestou. Následne boli zaradené do vzájomného kríženia plemeno Viedenský divo sfarbený a Holandský divo sfarbený. Celý dlhý čas až do konečného uznania trebalo veľa trpezlivosti a pochopenia v rodine nehovoriac o finančných prostriedkoch. Pritom všetkom bolo treba navrhnúť štandard podľa ktorého sa postupovalo v šľachtení a v prípadných zmenách kde mu veľkým pomocníkom garant chovu Peter Belko a nemožno zabudnúť na Jána Benku taktiež garanta chovu.                                                                   

Národná výstava hospodárskych zvierat v Nitre 2005 bola pre priateľa Červeňa významná.Bolo vystavených 36 zvierat od piatich chovateľov a dve čestné ceny priateľa Sochoňa a Červeňa.Nakoľko bol dostatočný počet králikov hodnotených ako Novinka nádejná a veľmi nádejná bol Liptovský Lysko uznaný ako nové plemeno v divokom sfarbení.                                                                     

Medzi prvými ktorí okrem šľachtiteľa začali s chovom Liptovského Lyska boli:M.Bartoněk,J.Socháň,J.Dankovič,M.Hrnčiar,K.Jančuška,Ing.J.Švec,M.Trnovský,L.Záhradník,V.Vereš,J.Varga. Za tak krátku dobu existencie plemená už získal množstvo ocenení na výstavách národných či miestneho významu.

V roku 2008 pribudol k tradičnému divokosfarbenému razu v poradí druhý,a to divokomodrý.O tom,že je na výsokej úrovni svedči titul Šampión SR. 

Celoštátna výstava zvierat Nitra 2012,kde bolo prihlásených 12 zvierat v poradí tretieho farebného razu chovateľa Jozefa Červeňa a to čierného sfarbenia.Tento farebný raz bol uznaný a bude zaradený do platného štandardu.

Ďalší farebný ráz,ktorí by mal pribúdnuť do kolekcie tohto plemená je Liptovský Lysko činčilový.V roku 2012 ÚOK králikarska schválila výskumný chov Antonovi Slebodníkovi z Levoče. Veríme,že sa to podarí a budeme mu držať palce.

20.apríla 2013 v Lipt. Mikuláši založenie klubu chovateľov Liptovského Lyska.

V roku 2013 pribudli ďalšie výskumné chovy na farebný raz Liptovský Lysko modrý členom tohto klubu a to Jozefovi Červeňovi z Vitališoviec a Ivanovi Lacovi z Likavky.

4,-5.októbra 2014 sa v Jamníku konala I.klubová výstava králikov Liptovského Lyska.