OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov Liptovského Lyska

Registrácia králikov on-line

Návody k registrácii sa nachádzajú na stránkach https://www.cschbohdalov.cz/ v podsekcii:

https://www.cschbohdalov.cz/registracenavodsk.html


Aplikácia je určená predovšetkým pre okresnú a klubovú registráciu. V tomto režime automaticky prideľuje registračné značky. Postup prihlásenia do aplikácie je taký istý ako do Výstavy online na adrese:

česká verzia:             https://registrace.cschbohdalov.cz/csch
slovenská verzia:       https://registrace.cschbohdalov.cz/szchPrincíp registrácie:

https://www.cschbohdalov.cz/registracekralikusk.pdf

1) Individuálna registrácia
Slúži na vyplnenie rodokmeňov a pripúšťacích potvrdení pre registráciu  klasickým spôsobom. Doposiaľ zostáva schvaľovací proces zachovaný, iba nebudú vyplnené údaje pravého ucha. Po pridelení registrátorom je možné tieto údaje doplniť.

 
2) Okresná,  klubová, ústredná
Po prihlásení zadá chovateľ údaje o registrácii. Po zadaní sa automaticky odošle e-mail registrátorovi. V prílohe tejto správy je pripúšťacie potvrdenie. Registrátor vykoná kontrolu údajov a kliknutím na odkaz v e-maile schváli alebo neschváli žiadosť o registráciu. V prípade schválenia systém automaticky pridelí registračné čísla a chovateľ obdrží kompletné rodokmene a pripúšťacie potvrdenie e-mailom. Dokumenty sú včítane pečiatky a podpisu registrátora.


Postup registrácie králikov:

Prvé prihlásenie:
a) Pokiaľ ste používali našu aplikáciu Výstava online ste v systéme a kliknite na
„Zabudli ste heslo“  
b) Použite Zadať nového užívateľaKliknutím na ikonu vľavo hore rozbalíte menu:
Zvolíte druhy registrací, kde chcete registrovaťVyberte Druh registrácie.
Kliknutím na Vybrať samca pokračujete ...
Ak vo svojom zozname ešte nemáte žiadne zviera tak vyberte plemeno a farbu.
Ďalej L.U.(Ľavé Ucho), P.U. (Pravé Ucho), dátum vrhu, chovateľa.
Výber reaguje i na časť textového reťazca. Väčšina chovateľov je v systéme. Pokiaľ nie je,
zvolíte možnosť Nový chovateľ a nového chovateľa do zoznamu pridáte. Doplníte i ďalšie
údaje a zvolíte Uložiť.
Rovnakým  spôsobom postupujete pri samici.
Vyplníte ďalšie povinné údaje:Potvrdíte a pokračujete ďalej.
Podľa počtu zvierat k registrácii sa vygeneruje tabuľka. Tu zmeníte pohlavie ...Pokračujete do kroku 3/3
Tu doplníte predkov kliknutím na EDITACE. Štruktúra je rovnaká ako v rodokmene. Princíp
zadávania rovnaký ako o samcovi  alebo samici.Pred odoslaním registrácie je možné v spodnej časti rodokmeňa zobraziť náhľad pripúštacieho
potvrdenia.Po vyplnení zvolíte možnosť odoslať.
Po schválení obdržíte rodokmene a pripúšťacie potvrdenie e-mailom.
Rodokmene a potvrdenie je možné zobraziť i neskôr kliknutím na príslušnú registráciu.


 

Individuálna registrácia je zdarma.
V tejto verzii nie je poskytovaná telefonická podpora.
V prípade potreby môžete poslať otázku e-mailom.