OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Klub chovateľov Liptovského Lyska

Farebné rázy LL

Divosfarbený                                

Názov plemena

Liptovský Lysko (LL div)                                   

Genotyp

AA BB CC DD GG ss

Charakteristika

Stredné plemeno s veľmi dobrou až výbornou rastovou schopnosťou a mäsovou výťažnosťou, k čomu ho predurčuje jeho pôvod. Plemeno vzniklo krížením králika Viedenského divoko sfarbeného a Holandského divoko sfarbeného, pričom na novošľachtenom plemene vyniká kresba hlavy, ktorú tvorí biela lyska začínajúca sa na bielom motýliku a končiaca pri koreni ušníc. Je to vlastne prvý stupeň holandskej strakatosti a udržať ho bude veľmi nároč, takže plemeno poskytuje dostatok priestoru aj na šlachtiteľskú prá­cu.

Mesačné prírastky živej hmotnosti

Mesiac

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kg

0,45

0,85

1,35

1,85

2,3

2,7

3,15

3,5

 

Divomodrý                              

Názov plemena

Liptovský Lysko divomodrý (LL dm)

Genotyp

AA BB CC dd GG ss

Charakteristika

Stredné plemeno s veľmi dobrou rastovou schopnosťou a mäsovou výťažnosťou, zhodujúcou sa s plemenom Liptovský Lysko divosfarbeným. Tento nový farebný ráz vznikol z LL-div. Pri jeho vyšľachtení sa občas vyskytli jedince modrodivé, keďže zdedili skrytú recesívnu vlohu d. Tento faktor sa prejavil fenotypove po čiastočnom príbuzenskom spojení v predošlých generáciách.Jedince typovo a kresbovo totožné modrodivé treba došľachtiť s viedenskými modrodivými. Do ďalšieho chovu treba zaraďovať len králiky s požadovanou bielou kresbou hlavy, ktorú tvorí biela lyska začínajúca sa na bielom motýliku a končiaca sa pri koreni ušníc.

Mesač prírastky živej hmotnosti

Mesiac

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kg

0,45

0,85

1,35

1,85

2,3

2,7

3,15

3,5

 

Čierny         

Názov plemena

Liptovský Lysko čierny (LL č)

Genotyp

AA BB CC DD gg ss

Charakteristika

Stredné plemeno s veľmi dobrou rastovou schopnosťou a mäsovou výťažnosťou, zhodujúcou sa s plemenom Liptovský Lysky divosfarbený. Krycia farba tela je totožná s králikom plemena Viedenský čierny, s miernym leskom. Brucho je o niečo matnejšie. Na hlave králika vyniká kresba hlavy, ktorú tvorí biela lyska, začínajúca sa na bielom motýliku a postupne zužujúca sa pri koreni ušníc.

Mesačné prírastky živej hmotnosti

Mesiac

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kg

0,45

0,85

1,35

1,85

2,3

2,7

3,15

3,5

 

Modrý                                                     

Názov plemena

Liptovský Lysko modrý (LL m)

Genotyp

AA BB CC dd gg ss

Charakteristika

Charakteristika: Králik stredného plemena s dobrou rastovou schopnosťou a mäsovou výťažnosťou.
Z doterajších farebných rázov králikov LL by mal mať najväčšiu hmotnosť v dospelosti 3,5 až 4,5 kg.
Krycia farba srsti celého tela bude totožná s farbou králika Viedenského modrého. Na hlave králika
vyniká kresba hlavy. Z holandskej strakatosti je prenesená čelná lyska, ktorá sa vyznačuje bielou
kresbou motýlika rovnomerne sa zužujúca ku korenu ušníc.

Mesač prírastky živej hmotnosti

Mesiac

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

kg

0,45

0,85

1,35

1,85

2,3

2,7

3,15

3,5